Hoàng Phương Mai

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2006-2008: Điều dưỡng trung cấp - Trường Cao đẳng y tế Hà Nội 2017-2019: Điều dưỡng cao đẳng - Trường Cao đẳng y tế Hà Nội 2020: Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV Quá trình công tác 2010-2012: Học việc tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội 2012 đến nay: Điều dưỡng hạng IV tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Cử nhân

Phạm Bích Ngọc

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2006-2008: học điều dưỡng tại trường cao đẳng y tế Hà Nội 2013- 2017: cử nhân điều dưỡng trường đại học y Hà Nội 2009- đến nay: điều dưỡng tại bệnh viện đại học y Hà Nội Quá trình công tác 2009- 2013 : làm việc tại khoa khám bệnh bệnh viện đại học y hà nội 2013- đến nay: làm việc tại trung tâm CĐHA và CTĐQ - BV đại học y hà nội

Cử nhân

Vũ Thị Minh Tâm

Nhân viên hành chính - Thư ký TT CĐHA và CTĐQ - bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2016-2020: Đại học Y tế Công Cộng Quá trình công tác 2021-nay: NV hành chính TT CĐHA&CTĐQ - BVĐHYHN

Lê Thị Hồng

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2017- 2019 học trường cao đẳng y tế Thái Nguyên Quá trình công tác 2015- đến nay: làm việc tại TTCDHA và can thiệp điện quang bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Cử nhân

Đinh Thị Hương Giang

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2016-2020 cử nhân điều dưỡng trường đại học Đại Nam Quá trình công tác 2015-12/2023 điều dưỡng khoa nội bệnh viện đại học YHN Từ 12/2023 đến nay điều dưỡng tại trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang bệnh viện đại học YHN  

Đỗ Bảo Phương

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2016-2019: Cao đẳng y dược Asean Quá trình công tác 2019 - nay : làm việc tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang Bệnh viện đại học Y Hà Nội  

Đỗ Thị Huyền Trang

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2016-2018: Cao đẳng Y Đoàn Thị Điểm Quá trình công tác 2013-nay: làm việc tại Trung tâm Chẩn Đoán Hình Ảnh và Can Thiệp Điện Quang  

Hà Kiều Trang

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2013-2015 học tại Trường TC Y Tế Hải Dương 2018-2019 học tại Trường Cao Đẳng Y- Dược Hà Nội Quá trình công tác 2020-2023 học viêc tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội 2023 đến nay làm việc tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội    

Lã Thị Ngọc Linh

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2013-2016 Cao đẳng điều dưỡng- Trường cao đẳng điều dưỡng Hà Nội 2019-2020 Học nâng cao tay nghề tại BV Đại học Y Hà Nội 2021-2023 Học việc tại trung tâm CĐHA BV Đại học Y Hà Nội Quá trình công tác 2/2023 đến nay làm việc tại trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang, bệnh viện Đại học Y Hà Nội    

Lại Thị Duyên

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo Năm 2011-2014: Sinh viên trường cao đẳng y tế Thái Bình Tháng 11/2023- nay: Đang học liên thông tại trường Đại Học Y Hà Nội Quá trình công tác 2015-2020: công tác tại BV mắt Quốc Tế DND 2020- nay : công tác tại TT CĐHA BV ĐHY HN    

Ngô Diệu Linh

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2013-2015: Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai Quá trình công tác 2016- nay: Làm việc tại Trung Tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang- BV Đại Học Y Hà Nội    

Nguyễn Lệ Mai

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo Năm 2008-2010: Học trung cấp y Vĩnh Phúc Năm 2018-2020: Học cao đẳng y Thái Nguyên Quá trình công tác Năm 2011 - đến nay: làm việc tại trung tâm CĐHA và CTĐQ    

Cử nhân

Nguyễn Ngọc Hải

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2016-2020: Điều dưỡng tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 2020-nay: Điều dưỡng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Quá trình công tác 2016-2020: Điều dưỡng tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 2020- nay: làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang- Bệnh viện Đại học Y Hà Nội    

Nguyễn Thị Hạnh

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2012 - 2015: Học cao đẳng Điều dưỡng tại trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên 2015 - 2017: Học việc tại trung tâm nội soi tại Bệnh viện Đại học y Hà Nội. 2023 - nay: công tác tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - BV đại học y Hà Nội Quá trình công tác 2015 - 2017: Học việc tại trung tâm nội soi tại Bệnh viện Đại học y Hà Nội. 2018 - 2023: công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - BV đa khoa

Nguyễn Thị Linh

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2014 - 2017: học cao đẳng điều dưỡng tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 2023 - nay: Học liên thông điều dưỡng hệ VLVH tại Đại học Y Hà Nội Quá trình công tác 2018 - 2022: làm việc tại Phòng khám đa khoa Hà Nội - Hải Dương 2022 - nay: làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội    

Nguyễn Thị Mến

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2009-2011: học tập Trường Trung cấp y dược Bắc Ninh 2017-2019: học liên thông Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông Quá trình công tác 2015-2019: học việc tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 2019- nay: làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - BV Đại học Y Hà Nội    

Nguyễn Thị Phượng

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2016- 2018 trường cao đẳng y dược Phú Thọ Quá trình công tác 2022 đến nay: công tác tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang BV ĐHY Hà Nội.    

Cử nhân

Nguyễn Thị Hồng Thảo

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2014-2018: học đại học tại trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định Quá trình công tác Tháng 7/2018- tháng 12/2019: học việc tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội Tháng 12/2019- nay: nhân viên tại Trung Tâm Chẩn Đoán Hình Ảnh và Can Thiệp Điện Quang, bệnh viện Đại Học Y Hà Nội    

Nguyễn Thu Trang

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2017 - 2020 : Điều dưỡng đa khoa tại Cao đẳng y tế Hải Dương 2020 - nay : làm việc tại TT Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang Quá trình công tác 2017 - 2020 : Điều dưỡng đa khoa tại Cao đẳng y tế Hải Dương 2020 - nay : làm việc tại TT Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang    

Phạm Thị Ngọc Ánh

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2012-2014 học Trung cấp y tại trường Cao đẳng y tế Hà Nội 2016-2019 học liên thông Cao đẳng tại trường Cao đẳng y tế Hà nội Quá trình công tác 2015 đến nay công tác tại bệnh viện Đại học y Hà nội    

Tạ Thị Chang

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2018-2021: Học tập tại Trường Cao Đẳng Y tế Hà Nội 2021-2022: Làm việc tại Trung tâm tiêm chủng Chiderl Care 2022 đến nay : Học tập và làm việc tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội Quá trình công tác 2022-nay: Làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh& CTĐQ bệnh viện Đại học Y Hà Nội  

Tạ Thị Như Quỳnh

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2020-2022: học chứng chỉ hành nghề tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội 2022- đến nay : làm việc tại khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh và Can Thiệp Điện Quang bệnh viện Đại Học Y Hà Nội Quá trình công tác 2020-2022: học chứng chỉ hành nghề tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội 2022- đến nay : làm việc tại khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh và Can Thiệp Điện Quang bệnh viện Đại Học Y Hà Nội    

Trần Thị Nhung

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2018-2021: học tại Trường Cao đẳng y tế Hà Nội 2022- nay: điều dưỡng bệnh viện Đại học y Hà Nội Quá trình công tác 2022- nay: làm việc tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang- bệnh viện Đại học y Hà Nội    

Trần Thị Ngọc Huyền

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2018 - 2021: học tại trường cao đẳng y dược Hà Nội 2022 - nay: học và làm việc tại trung tâm CDHA & CTDQ. Quá trình công tác 2022- nay: điều dưỡng tại trung tâm CDHA & CTDQ  

Trịnh Ngọc Ánh

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2021-2022: Học chứng chỉ hành nghề tại Bệnh viện Đại Học y Hà Nội. 2022- nay: Làm việc tại trung tâm CĐHA & CTĐQ Bệnh viện Đại Học y Hà Nội. Quá trình công tác 2021-2022: Học chứng chỉ hành nghề tại Bệnh viện Đại Học y Hà Nội. 2022- nay: Làm việc tại trung tâm CĐHA & CTĐQ Bệnh viện Đại Học y Hà Nội.    

Vũ Thị Huệ

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2017-2021: học Điều dưỡng tại Đại học Y dược Thái Bình Quá trình công tác 2022- nay: TT CĐHA & CTĐQ bệnh viện Đại học Y Hà Nội    

Vũ Thị Thanh Hương

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2018-2021: học tại trường Cao đẳng y tế Hà Nội 2021- nay: điều dưỡng Bệnh viện Đại học y Hà Nội Quá trình công tác 2021- nay: làm việc tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học y Hà Nội    

Tô Thị Chiên

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2014-2017: Điều dưỡng tại Cao đẳng Y tế Hà Đông 2021-2023: Điều dưỡng tại Đại học Y Hà Nội Quá trình công tác 2018-nay: Điều dưỡng Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang- BV Đại học Y Hà Nội  

Phạm Thị Hà

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2007-2009: học điều dưỡng tại Trường trung cấp y tế Hoà Bình 2017-2019: học tại trường cao đẳng y tế Đoàn Thị Điểm Quá trình công tác 2018- nay: làm việc tại trung tâm CDHA và CTĐQ- Bệnh viện Đại Học y Hà Nội

Cử nhân

Vũ Thị Thơm

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2003-2005: Điều dưỡng- Cao đẳng Y Phú Thọ 2013-2017: Cử nhân Điều dưỡng - Đại Học Y Hà Nội Quá trình công tác 2007-2018: Điều dưỡng - Công ty CP Nhựa Hà Nội 2018-2024: Điều dưỡng- Trung tâm CĐHA và CTĐQ- Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

Cử nhân

Vũ Thị Thuỷ

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2010-1014: học tại trường Đại học kĩ thuật y tế Hải Dương Quá trình công tác 2015-đến nay: Làm việc tại trung tâm CĐHA & CTĐQ - BV Đại Học y Hà Nội

Cử nhân

Bùi Thị Mai

Điều dưỡng - KTV gây mê

Giới thiệu Tốt nghiệp chuyên ngành Gây mê hồi sức - Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương - 2013 Tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng - trường Đại học Y Hà Nội 2021-2023 2014 tới nay: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội- Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang Công việc: Điều dưỡng đa khoa Chuẩn bị người bệnh, theo dõi, xử trí tác dụng phụ, tai biến sau tiêm thuốc tương phản chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ Hướng dẫn sinh viên, học viên các lớp chứng chỉ các

Hoàng Thị Thanh Thư

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2008-2010: Học tại Trung cấp Y Hải Dương 2017-2019: Học tại Cao đẳng y Thái Nguyên Quá trình công tác 2012 đến nay: điều dưỡng tại TT CĐHA&CTĐQ - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Cử nhân

Lê Thị Trang

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 1999-2004 Học sinh. Trường tiểu học Bình Lộc Đ/c: Bình An – Lộc Hà – Hà Tĩnh 2004-2008 Học sinh. Trường trung học cơ sở Bình An Đ/c: Bình An – Lộc Hà – Hà Tĩnh 2008-2011 Học sinh. Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi Đ/c: Phù lưu – Lộc Hà – Hà Tĩnh 2011-2014 Sinh viên. Trường cao đẳng Y Tế Hà Tĩnh Quá trình công tác T4/2016 đến nay Nhân viên tại trung tâm CĐHA & CTĐQ - BV Đại Học Y Hà Nội

Nguyễn Thị Duyên

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo Từ 2017- 2019 trường cao đẳng y tế Thái Nguyên Quá trình công tác Từ 2015 đến nay công tác tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang bệnh viện đại học Y Hà Nội

Nguyễn Thị Hiệp

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2009-2012 Sinh viên Trường cao đẳng y tế Hà Nội Quá trình công tác 2015 - nay: Điều dưỡng trung tâm CĐHA & CTĐQ bệnh viện đại học y Hà Nội

Cử nhân

Nguyễn Thị Thuý

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2011-2014: Học tại trường Cao Đẳng Y Tế Thái Bình 2021-2023: Học liên thông tại trường Đại Học Y Hà Nội Quá trình công tác 2016: Học việc tại Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội 2017- nay: công tác tại Trung tâm CĐHA và CTĐQ- BV Đại Học Y Hà Nội

Cử nhân

Nguyễn Thị Vinh

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2006-2008 học tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội 2016-2018 học liên thông trường Đại học y dược Phú Thọ Quá trình công tác 2011 đến nay công tác tại TT CĐHA & CTĐQ BVĐHY Hà Nội

Cử nhân

Phạm Thị Huyền

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo Từ 2010-2012 học trung cấp quân y Từ 2015-2017 học liên thông cử nhân điều dưỡng tại trường đại học Phenikaa Quá trình công tác 2013 đến nay làm việc tại Bv đại học y hà nội

Phùng Thị Ngân Hà

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo Từ năm 2010-2012 học trường Trung cấp y tế bắc ninh Năm 2014-2016 trường Cao đẳng y tế Hà Nội Quá trình công tác Từ 2012 đến nay làm việc tại TTCDHA VÀ CTĐQ BV ĐHYHN

Lại Thị Liên

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2017-2019 học tại Trung cấp Y Tế Hà Nội 2022-2024 Trường Cao Đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Quá trình công tác 2019-2024 làm việc tại TT CĐHA và CTĐQ BVĐHYHN

Nguyễn Thị Thuý Vân

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo - Tháng 6- tháng 12 năm 2017 học nâng cao tay nghề 6 tháng tại bv Đại học Y Hà Nội - 2018-2019: học việc tại khoa Nội tổng hợp và khoa Chấn thương chỉnh hình bv Đại học Y Hà Nội Quá trình công tác - 2020 đến nay: làm việc tại trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang bv Đại học Y Hà Nội  

Nguyễn Thị Yến

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2014 - 2016: học cao đẳng y tế Phú Thọ Quá trình công tác 2019 - đến nay: làm việc tại trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - bệnh viện đại học Y Hà Nội

Cử nhân

Hoàng Thu Thuỷ

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2013-2017: học điều dưỡng tại Đại Học Đông Đô Quá trình công tác 2017- Nay: TT CĐHA và CTĐQ bệnh viện Đại Học Y Hà Nội  

Hoàng Thanh Huyền

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2015 - 2018: học tập tại trường Cao đẳng Y Tế Hà Nội Quá trình công tác 2018 - nay: làm việc tại Trung tâm CĐHA và CTĐQ bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Cử nhân

Ngô Thị Bích Thảo

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 1998- 2001: Y sỹ đa khoa. 2008: Chuyển đổi điều dưỡng 2015- 2018: Liên thông cử nhân điều đưỡng tại Đại học Y Hà Nội Quá trình công tác 2009- 2019: Bệnh viện giao thông vận tải TW 2020- nay: công tác tại Trung tâm CDHA&CTĐQ- Bệnh viện ĐHYHN

Vũ Thị Tuyết Vân

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2010 - 2012: Cao đẳng y tế Ninh Bình 2017- 2019: Cao đẳng y tế Hà Nội Quá trình công tác 2015- nay: làm việc tại TT CĐHA & CTDQ bệnh viện đại học y Hà Nội

Cử nhân

Trần Thị Trang

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2010-2012: Học điều dưỡng tại Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nội. 2012-2013: Học viên tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. 2018-2021: Học Cử Nhân điều dưỡng tại trường Đại Học Đông Đô. Quá trình công tác 2012-2013: Học viên tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. 2013 đến nay: làm việc tại trung tâm Chẩn đoán Hình Ảnh và Can Thiệp Điện Quang, BV ĐHY Hà Nội

Trần Thị Hường

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo 2009- 2012: Trung cấp Y Hưng Yên 2015-2017: Cao đẳng Y Tế Hà Nội Quá trình công tác Từ năm 2012 đến nay: công tác tại Trung tâm CĐHA&CTĐQ- bệnh viện ĐHY HN

Phan Thị Thảo

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo Từ năm 2013 đến 2015: học trung cấp tại trường cao đẳng y tế Hà Nội Từ năm 2016-2018: học cao đẳng tại trường cao đẳng y tế Hà Nội Quá trình công tác Từ năm 2015 đến nay: làm việc tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Đỗ Thị Quỳnh Hoa

Hộ lý - Thư ký

Quá trình công tác Từ tháng 1/2022-7/2022 làm thư ký y khoa tại bv điều trị người bệnh Covid 19 7-2022 - nay: làm thư ký y khoa tại TT CĐHA và CTĐQ bệnh viện đại học YHN

Lộ Thị Mỵ

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Trình độ đào tạo Cao đẳng Kinh nghiệm công tác Trên 10 năm tiếp đón và hỗ trợ bệnh nhân

Đinh Thị Oanh

Hộ lý

Quá trình công tác 2020-nay: Làm hộ lý tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội    

Đinh Thị Thu Hoài

Hộ lý

Quá trình công tác - 2015 đến nay: công tác tại trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang bv Đại học Y Hà Nội  

Hoàng Thị Hương

Hộ lý

Quá trình công tác 2018- đến nay làm việc tại Trung tâm CĐHA và CTĐQ bệnh viện đại học y Hà Nội    

Vũ Thị Khánh Hoà

Hộ lý

Quá trình công tác 2019-nay : công tác tại Khoa CĐHA -BV Đại Học Y Hà Nội    

Trần Thị Hà Thanh

Hộ lý - Thư ký

Quá trình đào tạo 2018-2020 Trường cao đẳng y dược hà nội Quá trình công tác 2018- nay: Trung tâm CĐHA và CTĐQ Bệnh Viện Đại Học Y