Nguyễn Thị Phượng

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2016- 2018 trường cao đẳng y dược Phú Thọ

Quá trình công tác

2022 đến nay: công tác tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang BV ĐHY Hà Nội.