Nguyễn Thị Hiệp

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2009-2012 Sinh viên Trường cao đẳng y tế Hà Nội

Quá trình công tác

2015 - nay: Điều dưỡng trung tâm CĐHA & CTĐQ bệnh viện đại học y Hà Nội