Khoa chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Hà Nội
Tầng 1 nhà A2,  Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hanoi, Vietnam
Điện thoại: 02435747788 (số máy lẻ 445)