Trịnh Ngọc Ánh

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2021-2022: Học chứng chỉ hành nghề tại Bệnh viện Đại Học y Hà Nội.
2022- nay: Làm việc tại trung tâm CĐHA & CTĐQ Bệnh viện Đại Học y Hà Nội.

Quá trình công tác

2021-2022: Học chứng chỉ hành nghề tại Bệnh viện Đại Học y Hà Nội.
2022- nay: Làm việc tại trung tâm CĐHA & CTĐQ Bệnh viện Đại Học y Hà Nội.