Đỗ Thị Quỳnh Hoa

Hộ lý - Thư ký

Quá trình công tác

Từ tháng 1/2022-7/2022 làm thư ký y khoa tại bv điều trị người bệnh Covid 19

7-2022 - nay: làm thư ký y khoa tại TT CĐHA và CTĐQ bệnh viện đại học YHN