Tạ Thị Chang

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2018-2021: Học tập tại Trường Cao Đẳng Y tế Hà Nội
2021-2022: Làm việc tại Trung tâm tiêm chủng Chiderl Care
2022 đến nay : Học tập và làm việc tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2022-nay: Làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh& CTĐQ bệnh viện Đại học Y Hà Nội