Nguyễn Thị Linh

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2014 - 2017: học cao đẳng điều dưỡng tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
2023 - nay: Học liên thông điều dưỡng hệ VLVH tại Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2018 - 2022: làm việc tại Phòng khám đa khoa Hà Nội - Hải Dương
2022 - nay: làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội