Đỗ Bảo Phương

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2016-2019: Cao đẳng y dược Asean

Quá trình công tác

2019 - nay : làm việc tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang Bệnh viện đại học Y Hà Nội