Cử nhân

Trần Thị Trang

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2010-2012: Học điều dưỡng tại Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nội.
2012-2013: Học viên tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.
2018-2021: Học Cử Nhân điều dưỡng tại trường Đại Học Đông Đô.

Quá trình công tác

2012-2013: Học viên tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.
2013 đến nay: làm việc tại trung tâm Chẩn đoán Hình Ảnh và Can Thiệp Điện Quang, BV ĐHY Hà Nội