Vũ Thị Tuyết Vân

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2010 - 2012: Cao đẳng y tế Ninh Bình
2017- 2019: Cao đẳng y tế Hà Nội

Quá trình công tác

2015- nay: làm việc tại TT CĐHA & CTDQ bệnh viện đại học y Hà Nội