Trần Thị Hường

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2009- 2012: Trung cấp Y Hưng Yên
2015-2017: Cao đẳng Y Tế Hà Nội

Quá trình công tác

Từ năm 2012 đến nay: công tác tại Trung tâm CĐHA&CTĐQ- bệnh viện ĐHY HN