GIỚI THIỆU CHUNG
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Lịch sử hình thành khoa Chẩn đoán hình ảnh gắn liền với sự hình thành của Bệnh viện Trường đại học Y Hà Nội. Tiền thân là phòng khám theo yêu cầu của nhà trường với sự tham gia của các cán bộ trực thuộc Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh....
CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH NHÂN ĐẠO "CHUNG SỨC HÀNH ĐỘNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG" TẠI TỈNH LÀO CAI, THÁNG 12 NĂM 2017
CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH NHÂN ĐẠO "CHUNG SỨC HÀNH ĐỘNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG" TẠI TỈNH LÀO CAI, THÁNG 12 NĂM 2017 Chương trình khám bệnh nhân đạo "chung tay hành động vì sức khỏe cộng đồng" tại tỉnh Lào Cai với sự phối hợp của: Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội, Sở Y tế Lào Cai,...