Nguyễn Thị Thuý Vân

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

- Tháng 6- tháng 12 năm 2017 học nâng cao tay nghề 6 tháng tại bv Đại học Y Hà Nội
- 2018-2019: học việc tại khoa Nội tổng hợp và khoa Chấn thương chỉnh hình bv Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

- 2020 đến nay: làm việc tại trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang bv Đại học Y Hà Nội