Hoàng Thanh Huyền

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2015 - 2018: học tập tại trường Cao đẳng Y Tế Hà Nội

Quá trình công tác

2018 - nay: làm việc tại Trung tâm CĐHA và CTĐQ bệnh viện Đại học Y Hà Nội