Cử nhân

Nguyễn Thị Hồng Thảo

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2014-2018: học đại học tại trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định

Quá trình công tác

Tháng 7/2018- tháng 12/2019: học việc tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội
Tháng 12/2019- nay: nhân viên tại Trung Tâm Chẩn Đoán Hình Ảnh và Can Thiệp Điện Quang, bệnh viện Đại Học Y Hà Nội