Cử nhân

Lê Thị Trang

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

1999-2004
Học sinh. Trường tiểu học Bình Lộc
Đ/c: Bình An – Lộc Hà – Hà Tĩnh

2004-2008
Học sinh. Trường trung học cơ sở Bình An
Đ/c: Bình An – Lộc Hà – Hà Tĩnh

2008-2011
Học sinh. Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi
Đ/c: Phù lưu – Lộc Hà – Hà Tĩnh

2011-2014
Sinh viên. Trường cao đẳng Y Tế Hà Tĩnh

Quá trình công tác

T4/2016 đến nay
Nhân viên tại trung tâm CĐHA & CTĐQ - BV Đại Học Y Hà Nội