Hoàng Phương Mai

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2006-2008: Điều dưỡng trung cấp - Trường Cao đẳng y tế Hà Nội
2017-2019: Điều dưỡng cao đẳng - Trường Cao đẳng y tế Hà Nội
2020: Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV

Quá trình công tác

2010-2012: Học việc tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội
2012 đến nay: Điều dưỡng hạng IV tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội