Tạ Thị Như Quỳnh

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2020-2022: học chứng chỉ hành nghề tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội
2022- đến nay : làm việc tại khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh và Can Thiệp Điện Quang bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2020-2022: học chứng chỉ hành nghề tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội
2022- đến nay : làm việc tại khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh và Can Thiệp Điện Quang bệnh viện Đại Học Y Hà Nội