Nguyễn Thị Mến

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2009-2011: học tập Trường Trung cấp y dược Bắc Ninh
2017-2019: học liên thông Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Quá trình công tác

2015-2019: học việc tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
2019- nay: làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - BV Đại học Y Hà Nội