Cử nhân

Vũ Thị Thuỷ

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2010-1014: học tại trường Đại học kĩ thuật y tế Hải Dương

Quá trình công tác

2015-đến nay: Làm việc tại trung tâm CĐHA & CTĐQ - BV Đại Học y Hà Nội