Tô Thị Chiên

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2014-2017: Điều dưỡng tại Cao đẳng Y tế Hà Đông
2021-2023: Điều dưỡng tại Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2018-nay: Điều dưỡng Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang- BV Đại học Y Hà Nội