Cử nhân

Vũ Thị Minh Tâm

Nhân viên hành chính - Thư ký TT CĐHA và CTĐQ - bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2016-2020: Đại học Y tế Công Cộng

Quá trình công tác

2021-nay: NV hành chính TT CĐHA&CTĐQ - BVĐHYHN