Nguyễn Lệ Mai

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

Năm 2008-2010: Học trung cấp y Vĩnh Phúc
Năm 2018-2020: Học cao đẳng y Thái Nguyên

Quá trình công tác

Năm 2011 - đến nay: làm việc tại trung tâm CĐHA và CTĐQ