Đỗ Thị Huyền Trang

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2016-2018: Cao đẳng Y Đoàn Thị Điểm

Quá trình công tác

2013-nay: làm việc tại Trung tâm Chẩn Đoán Hình Ảnh và Can Thiệp Điện Quang