Hoàng Thị Thanh Thư

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2008-2010: Học tại Trung cấp Y Hải Dương
2017-2019: Học tại Cao đẳng y Thái Nguyên

Quá trình công tác

2012 đến nay: điều dưỡng tại TT CĐHA&CTĐQ - Bệnh viện đại học Y Hà Nội