Lộ Thị Mỵ

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Trình độ đào tạo

Cao đẳng

Kinh nghiệm công tác

Trên 10 năm tiếp đón và hỗ trợ bệnh nhân