Phạm Thị Ngọc Ánh

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2012-2014 học Trung cấp y tại trường Cao đẳng y tế Hà Nội
2016-2019 học liên thông Cao đẳng tại trường Cao đẳng y tế Hà nội

Quá trình công tác

2015 đến nay công tác tại bệnh viện Đại học y Hà nội