Phan Thị Thảo

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

Từ năm 2013 đến 2015: học trung cấp tại trường cao đẳng y tế Hà Nội
Từ năm 2016-2018: học cao đẳng tại trường cao đẳng y tế Hà Nội

Quá trình công tác

Từ năm 2015 đến nay: làm việc tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội