Đinh Thị Oanh

Hộ lý

Quá trình công tác

2020-nay: Làm hộ lý tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội