Hoàng Thị Hương

Hộ lý

Quá trình công tác

2018- đến nay làm việc tại Trung tâm CĐHA và CTĐQ bệnh viện đại học y Hà Nội