Phạm Thị Hà

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2007-2009: học điều dưỡng tại Trường trung cấp y tế Hoà Bình
2017-2019: học tại trường cao đẳng y tế Đoàn Thị Điểm

Quá trình công tác

2018- nay: làm việc tại trung tâm CDHA và CTĐQ- Bệnh viện Đại Học y Hà Nội