Lã Thị Ngọc Linh

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2013-2016 Cao đẳng điều dưỡng- Trường cao đẳng điều dưỡng Hà Nội
2019-2020 Học nâng cao tay nghề tại BV Đại học Y Hà Nội
2021-2023 Học việc tại trung tâm CĐHA BV Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2/2023 đến nay làm việc tại trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang, bệnh viện Đại học Y Hà Nội