Vũ Thị Thanh Hương

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2018-2021: học tại trường Cao đẳng y tế Hà Nội
2021- nay: điều dưỡng Bệnh viện Đại học y Hà Nội

Quá trình công tác

2021- nay: làm việc tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học y Hà Nội