Đinh Thị Thu Hoài

Hộ lý

Quá trình công tác
- 2015 đến nay: công tác tại trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang bv Đại học Y Hà Nội