Cử nhân

Nguyễn Thị Thuý

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2011-2014: Học tại trường Cao Đẳng Y Tế Thái Bình
2021-2023: Học liên thông tại trường Đại Học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2016: Học việc tại Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội
2017- nay: công tác tại Trung tâm CĐHA và CTĐQ- BV Đại Học Y Hà Nội