Vũ Thị Huệ

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2017-2021: học Điều dưỡng tại Đại học Y dược Thái Bình

Quá trình công tác

2022- nay: TT CĐHA & CTĐQ bệnh viện Đại học Y Hà Nội