Cử nhân

Nguyễn Quang Trung

Kỹ thuật viên trưởng trung tâm CĐHA & CTĐQ, Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Giới thiệu CN. Nguyễn Quang Trung hiện là kỹ thuật viên đầu nghành kỹ thuật hình ảnh Y học với thâm niên công tác trong chuyên ngành 17 năm trong các lĩnh vực chuyên sâu về X-quang, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ. Sau khi tốt nghiệp tại trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và được làm việc tại môi trường bệnh viện của trường Đại Học Y Hà Nội với bề dầy lịch sử hình thành và phát triển bản thân đã ý thức được và không ngừng tự nâng cao kỹ năng và

Cử nhân

Nguyễn Văn Thư

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2003-2005 : Điều Dưỡng Trung Học y tế Ninh Bình 2008: CC kỹ thuật hình ảnh ĐH kỹ thuật Hải Dương 2015: kỹ thuật hình ảnh y học văn bằng 2 Đại học kỹ thuật Hải Dương. 2016-2018 Cao Đẳng kỹ thuật hình ảnh y hoc, Cao đẳng y tế Phú Thọ. 2019-2022. Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học . Đại học Y dược Huế. Quá trình công tác 2007 - nay: làm việc tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - BV Đại học y Hà Nội

Cử nhân

Phạm Văn Điệp

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2015-2019: Cử nhân kỹ thuật y học tại Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Quá trình công tác 2010 - nay: Làm việc tại Bệnh viện Đại học y Hà Nội  

Cử nhân

Bùi Văn Đoài

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương từ 2005 đến 2008 Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2015 đến 2017 Quá trình công tác 2008 đến nay làm việc tại Trung Tâm CĐHA& CTĐQ bệnh viện đại học Y Hà Nội Chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu Kĩ thuật viên can thiệp mạch máu  

Cử nhân

Nguyễn Văn Sứ

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2005- 2007: Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế I- Hải Dương 2017- 2019: Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ Quá trình công tác 2010- nay: Trung tâm CĐHA và Can thiệp điện Quang. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội  

Cử nhân

Nguyễn Văn Diệu

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2007-2010. Kỹ thuật hình ảnh - Đại học y tế Hải Dương 2020-2022. Cử nhân kỹ thuật hình ảnh - Đại học Y dược Huế Quá trình công tác 2011- nay: KTV tại trung tâm CĐHA và CTĐQ bệnh viện đại học Y Hà Nội  

Cử nhân

Ngô Mạnh Cường

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

5Trình độ và kinh nghiệm công tác Trình độ cử nhân đại học chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh, kinh nghiệm làm việc 13 năm Công trình nghiên cứu Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ định lượng gan nhiễm mỡ - gan nhiễm sắt trên máy GE 1.5T Chuyên môn sâu Chụp Cắt lớp vi tính - cộng hưởng từ Gan Mật Tổ chức Hội điện quang và y học hạt nhân Việt Nam  

Cử nhân

Lê Quang Long

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2006-2008: Kỹ Thuật Y tại Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương 2021-2023: Cử Nhân Kỹ Thuật tại Đại Học Y Dược Huế. Quá trình công tác 2008-2011: Làm việc tại Trung Tâm Chẩn Đoán Hình Ảnh, 107 Tôn Đức Thắng 2011-nay: Làm việc tại Trung Tâm Chẩn Đoán Hình Ảnh và Can Thiệp Điện Quang, Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội Chuyên môn sâu Xquang, CT, MRI, DSA

Hoàng Minh Việt

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2018-2020 Sinh Viên trường Cao đẳng Y Tế Bạch Mai. Quá trình công tác Từ tháng 03/2011 đến nay công tác tại Trung Tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can Thiệp Điện Quang Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

Cử nhân

Trần Quốc Đạt

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2004-2007: Cử nhân cao đẳng Trường đại học kỹ thuật y tế Hải dương 2019-2021: Cử nhân đại học Trường Đại học y dược Huế Quá trình công tác 2007- Nay: Kỹ thuật viên CĐHA& ĐQCT BVĐHY Hà Nội  

Đặng Công Thắng

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo Từ 2013-2015 Học Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương Từ 2018-2020 Học Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai Quá trình công tác Từ 2016 đến nay Học tập và làm việc Tại TT CĐHA & CTĐQ BV ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Đỗ Thị Hồng Loan

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2012 ‐ 2015: Kỹ thuật Hình ảnh y học tại Cao đẳng y tế Hà Nội 2023 - 2025: Kỹ thuật Hình ảnh y học tại Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Quá trình công tác 2016 - Nay: Làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán và can thiệp điện quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội  

Bùi Tuấn Đạt

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2012-2013 Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương 2018-2020 Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai Quá trình công tác 2014-2024 làm việc tại Trung tâm chẩn đoán và can thiệp điện quang bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Cử nhân

Mai Thế Tài

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2012-2016: Học kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh- Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Quá trình công tác 2016-nay: Kỹ thuật viên tại trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang- Bệnh viện Đại học y Hà Nội    

Cử nhân

Nguyễn Mạnh Cường

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo _2011_2012 học tại trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương _2021_2023 học tại trường Đại học Y được Huế Quá trình công tác 2012 đến nay công tác tại TT CĐHA & CTĐQ bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nguyễn Thị Thuỳ

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2008- 2011: Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội 2023- 2025: Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương Quá trình công tác 2015- nay: Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.  

Cử nhân

Bùi Văn Long

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo Học cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học từ năm 2012- 2016 tại Trường đại học kỹ thuật y tế Hải dương Quá trình công tác Từ tháng 4/2017 đến nay : Công tác tại Trung tâm CĐHA & CTĐQ Bệnh viện đại học y hà nội Chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu Thần Kinh - cột sống  

Nguyễn Văn Linh

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2013-2015 Học tại đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2018-2020 Học tại cao đẳng y tế Bạch Mai Quá trình công tác 2016 đến nay làm học tập và làm việc tại bệnh viện Đại học y Hà Nội

Nguyễn Duy Khoa

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2008-2012 Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương 2012-2014 Học tại TT CĐHA & CTĐQ Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội Quá trình công tác 2014- nay công tác TT CĐHA & CTĐQ Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội

Nguyễn Văn Huy

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2017- 2019 Kỹ thuật viên hình ảnh - Trường cao đẳng y tế Bạch Mai 2014- nay Trung tâm chẩn đoán hình ảnh & can thiệp điện quang bệnh viện đại học Y Hà Nội. Quá trình công tác 2014- nay Trung tâm chẩn đoán hình ảnh & can thiệp điện quang  

Bùi Quang Huy

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2005 - 2007 : Học chuyên ngành trung cấp kỹ thuật hình ảnh Y học tại trường Đại học Kỹ thuật Y Tế Hải Dương Quá trình công tác 2009 - nay : công tác tại Trung Tâm CĐHA & CTĐQ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội  

Nguyễn Thị Lan Anh

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2011-2014 Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nội 2014-2015 học tại Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội Quá trình công tác 2016- nay: Làm việc tại Trung Tâm Chẩn Đoán và CTĐQ bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

Nguyễn Thị Hoa

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2011-2014: Kỹ thuật viên tại trường Cao đẳng Y tế Hà nội 2023-2025: Kỹ thuật viên tại trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương Quá trình công tác 2015- nay: Làm việc tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.  

Vũ Doãn Hoàng

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2016 - 2019: Học KTV HAYH tại Trường CĐ Y tế Bạch Mai Quá trình công tác 02/2022 - 08/2022: Làm việc tại Bệnh viện Điều Trị Người bệnh Covid - 19 09/2022 - nay: Làm việc tại TT CĐHA & CTĐQ Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

Trần Tấn Minh

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 05/09/2016-05/09/2019 - Kĩ thuật Hình ảnh Y học tại Trường cao đẳng Y tế Hà Nội Quá trình công tác 1/2/2022-1/2/2022 Bệnh viện Điều Trị người bệnh Covid 8/2022 đến nay làm việc tại Trung Tâm Chẩn Đoán Hidnh ảnh và Can thiệp điện Quang bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Tạ Duy Tiến

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2017-2021 Trường Đại học KTYT Hải Dương 10/2021-12/2023 Học việc tại TT CDHA và CTDQ bệnh viện Đại học Y Hà Nội Quá trình công tác 1/2024- nay Trung tâm CDHA và CTDQ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Phạm Trung Hiếu

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2017-2020: học Kỹ thuật hình ảnh y học tại Cao đẳng y tế Phú Thọ. Quá trình công tác 2020 - nay: Làm việc tại trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - Bệnh viện đại học y Hà Nội.

Phạm Thị Phương Thanh

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2018-2021: Cao đẳng Y tế Hà Nội Quá trình công tác 2024- nay : Làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - BV Đại học Y Hà Nội

Nguyễn Minh Thắng

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2014-2017: Trường Cao đẳng y tế Hà Nội - 35 Đoàn Thị Điểm Quá trình công tác Từ 2020-2021: công tác tại Khoa xạ lồng ngực - Bệnh viện K. Từ 2021 - đến nay: học tập và công tác tại Trung tâm CĐHA & CTĐQ - Bệnh viện Đại học y Hà Nội.

Nguyễn Duy Huy

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2017-2020 : Cao đẳng Y Tế Bạch Mai Quá trình công tác 2020- nay làm việc tại Trung Tâm CĐHA & CTĐQ, BV đại học Y Hà Nội

Nguyễn Duy Anh

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2017-2020: Kỹ thuật hình ảnh y học Cao đẳng y tế Bạch Mai Quá trình công tác Tháng 1/2024 đến nay: kỹ thuật viên Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang, BV đại học Y Hà Nội  

Nguyễn Đức Anh

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2016 - 2019 : Kỹ Thuật Y tại Cao Đẳng Y Tế Hà Nội 2020 - nay : Kỹ Thuật Y hạng IV tại Đại Học Y Hà Nội Quá trình công tác 2016 - 2019 : Kỹ Thuật Y tại trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nội 2020 - nay : Làm việc tại Trung Tâm Chẩn Đoán Hình Ảnh và Can Thiệp Điện Quang - Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội Ngôn ngữ Việt, Anh

Lê Văn Tới

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác 2014 - 2018: KTV , Phòng Khám đa khoa Gia Khánh 2019 - 2020: KTV, Bệnh viện đa khoa Hà Nội 2020 - nay: KTV, trung tâm CĐHA và CTĐQ, Bệnh viện đại học Y Hà Nội    

Lê Hồng Phong

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo - 2017 - 2020 : học chuyên ngành cao đẳng kỹ thuật hình ảnh Y học tại trường Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai Quá trình công tác - 2020 - nay : công tác tại TTCĐHA & CTĐQ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Hoàng Duy Thái

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2016-2019: Trường Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai Quá trình công tác 2021 đến nay công tác Tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Đỗ Phương Nam

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2017 - 2020 Cao đẳng Y tế Bạch Mai - Hà Nội Quá trình công tác 2020 - 2022 học viên tại Trung tâm CĐHA & CTĐQ BV Đại học Y Hà Nội 2022 đến nay công tác tại Trung tâm CĐHA & CTĐQ BV Đại học Y Hà Nội

Đặng Quang Linh

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2016-2019 : Trường Cao Đẳng Y tế Bạch Mai 2023-2025 : Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Quá trình công tác 2023-nay: trung tâm CĐHA và CTĐQ, bệnh viện đại học Y Hà Nội

Cử nhân

Bùi Thanh Hưng

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo - 2016-2019 : cử nhân cao đẳng truờng cao đẳng Y Tế Hà Nội Quá trình công tác - Từ năm 2021 -> nay : làm việc tại TT CDHA & CTDQ BV đại học Y Hà Nội

Vũ Quang Diễn

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2015-2018 Cao đẳng Y tế Phú Thọ 2023-2025 Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Quá trình công tác Từ 12/2019- nay: trung tâm CĐHA và can thiệp điện quang, bệnh viện ĐHY Hà Nội

Phạm Văn Hưng

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2013-2015 Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai 2017-2019 Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai Quá trình công tác 2019-nay: trung tâm CĐHA và CTĐQ, bệnh viện ĐHY Hà Nội

Phạm Thế Quân

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2014-2019:Trường Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai 2023-2025:Học Liên Thông tại Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương Quá trình công tác 2019-đến nay tại TT Chẩn Đoán Hình Ảnh và Can Thiệp Điện Quang-Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội  

Phạm Thành Vũ

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2019-đến nay : Kĩ thuật viên tại Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Điện quang can thiệp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Quá trình công tác 2019-đến nay : Kĩ thuật viên tại Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Điện quang can thiệp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội  

Nguyễn Xuân Quyết

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2015 - 2018: Học tại Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai 2018 - 2019: Học tại TT CĐHA & CTĐQ Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội Quá trình công tác 2019 - nay: Làm việc tại TT CĐHA & CTĐQ Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

Nguyễn Đình Hải

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2016-2019 Cao đẳng y tế Phú Thọ 2023-2025 Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương Quá trình công tác 01/4/2020 - Nay: trung tâm CĐHA và CTĐQ, bệnh viện ĐHY Hà Nội

Đoàn Văn Sơn

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2016 - 2019 học tại Cao đẳng Y tế Bạch Mai Quá trình công tác Từ 2019 đến nay: Công tác tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang Bệnh viện Đại học Y hà nội

Đào Tiến Đạt

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2016-2019: Trường Cao đẳng y tế Hà Nội - 35 Đoàn Thị Điểm Quá trình công tác 2019- đến nay: học tập và công tác tại Trung tâm CĐHA & CTĐQ - Bệnh viện ĐHY Hà Nội

Cử nhân

Trần Hồng Sơn

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2015-2019: học tại Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương Quá trình công tác 2019-2020: Làm việc tại Bệnh viện Tâm Anh 2020-2024: Làm việc tại Bệnh viện Đại học y Hà Nội

Trần Thế Điện

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo 2012-2015: Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; Kinh nghiệm: 3 năm Quá trình công tác Làm việc tại bv Đại học Y Hà Nội từ tháng 4 năm 2017. Chuyên môn Xquang, CTscan, MRI, can thiệp điện quang.