Nguyễn Thị Duyên

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

Từ 2017- 2019 trường cao đẳng y tế Thái Nguyên

Quá trình công tác

Từ 2015 đến nay công tác tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang bệnh viện đại học Y Hà Nội