Lại Thị Liên

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo
2017-2019 học tại Trung cấp Y Tế Hà Nội
2022-2024 Trường Cao Đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh
Quá trình công tác
2019-2024 làm việc tại TT CĐHA và CTĐQ BVĐHYHN