Cử nhân

Nguyễn Thị Vinh

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2006-2008 học tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
2016-2018 học liên thông trường Đại học y dược Phú Thọ

Quá trình công tác

2011 đến nay công tác tại TT CĐHA & CTĐQ BVĐHY Hà Nội