Dưới đây và Video giới thiệu về khoa chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Bấm chuột phải vào hình trên để xem video giới thiệu về khoa CĐHA