Trần Thị Nhung

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2018-2021: học tại Trường Cao đẳng y tế Hà Nội
2022- nay: điều dưỡng bệnh viện Đại học y Hà Nội

Quá trình công tác

2022- nay: làm việc tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang- bệnh viện Đại học y Hà Nội