Cử nhân

Phạm Bích Ngọc

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2006-2008: học điều dưỡng tại trường cao đẳng y tế Hà Nội
2013- 2017: cử nhân điều dưỡng trường đại học y Hà Nội
2009- đến nay: điều dưỡng tại bệnh viện đại học y Hà Nội

Quá trình công tác

2009- 2013 : làm việc tại khoa khám bệnh bệnh viện đại học y hà nội
2013- đến nay: làm việc tại trung tâm CĐHA và CTĐQ - BV đại học y hà nội