Trần Thị Hà Thanh

Hộ lý - Thư ký

Quá trình đào tạo

2018-2020 Trường cao đẳng y dược hà nội

Quá trình công tác

2018- nay: Trung tâm CĐHA và CTĐQ Bệnh Viện Đại Học Y