Vũ Thị Khánh Hoà

Hộ lý

Quá trình công tác

2019-nay : công tác tại Khoa CĐHA -BV Đại Học Y Hà Nội