Nguyễn Thị Hạnh

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2012 - 2015: Học cao đẳng Điều dưỡng tại trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên
2015 - 2017: Học việc tại trung tâm nội soi tại Bệnh viện Đại học y Hà Nội.
2023 - nay: công tác tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - BV đại học y Hà Nội

Quá trình công tác

2015 - 2017: Học việc tại trung tâm nội soi tại Bệnh viện Đại học y Hà Nội.
2018 - 2023: công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - BV đa khoa Nông Nghiệp
2023 - nay: công tác tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - BV đại học y Hà Nội