Phùng Thị Ngân Hà

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

Từ năm 2010-2012 học trường Trung cấp y tế bắc ninh
Năm 2014-2016 trường Cao đẳng y tế Hà Nội

Quá trình công tác

Từ 2012 đến nay làm việc tại TTCDHA VÀ CTĐQ BV ĐHYHN