Ngô Diệu Linh

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2013-2015: Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai

Quá trình công tác

2016- nay: Làm việc tại Trung Tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang- BV Đại Học Y Hà Nội