Cử nhân

Nguyễn Ngọc Hải

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2016-2020: Điều dưỡng tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
2020-nay: Điều dưỡng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2016-2020: Điều dưỡng tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
2020- nay: làm việc tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang- Bệnh viện Đại học Y Hà Nội